Debido a la actual situación provocada por el coronavirus COVID-19, los pedidos pueden sufrir pequeños retrasos en su tramitación y envío. Discupa las molestias.

ComercioGalicia

ComercioGalicia nace no ano 2004 como un ambicioso proxecto desenvolvido pola Federación Galega de Comercio, co apoio da Xunta de Galicia, para proporcionar un conxunto de ferramentas e servizos aos comercios de proximidade de Galicia, axudándolles á súa dixitalización. O proxecto está composto por:

  • Plataforma de Fidelización denominada Clube ComercioGalicia, desenvolta con tecnoloxías Web e localizada na nube, permitindo o seu acceso desde calquera dispositivo con navegador Web e acceso a Internet, evitando os problemas da instalación de forma local en cada establecemento comercial.
  • Comerciogalicia.es: Marketplace de venda online con produtos do comercio galego, que dá a posibilidade ao comercio de proximidade de vender os seus produtos en toda a España Peninsular, e aos compradores de gozar de produtos exclusivos cunha atención totalmente personalizada.

Desde o ano da súa creación, ComercioGalicia evolucionou constantemente, adaptándose ás novas tecnoloxías, sempre ao servizo do comerciante e dos consumidores. A Federación Galega de Comercio procura en todo momento que o proxecto cumpra os máximos estándares de calidade, tentando que os custos para os comercios sexan o máis baixos posible, favorecendo desta maneira que os prezos de venda de produtos no marketplace Comerciogalicia.es sexan o máis competitivos posible no mercado, sen que iso supoña unha diminución no nivel de calidade, tanto dos produtos como da atención a clientes e vendedores.

¿Queres vender os teus produtos en ComercioGalicia?

Todos aqueles comerciantes de proximidade da comunidade autónoma de Galicia poden unirse ao proxecto ComercioGalicia. Podes consultar información detallada relativa ao proxecto na páxina web www.comerciogalicia.com.

Para solicitar máis información, podes contactar con nos chamando ao teléfono 982 255 120 ou escribindo un correo electrónico a info@comerciogalicia.es. Tamén podes contactar directamente a través do Formulario de Contacto desta mesma web.

VER MÁIS INFORMACIÓNFORMULARIO DE CONTACTO

Logo Federación Gallega de Comercio

A Federación Galega de Comercio nace en 1985 para dar resposta á incipiente crise que nese momento albiscábase para o sector comercio. As asociacións de comerciantes expuxéronse entón a necesidade de agruparse a nivel galego nunha Federación de Comercio que representase ao sector e defendese os seus intereses. Continúase desde entón como órgano de coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais e comúns dos seus membros.

Formada por catro Federacións Provinciais de Comercio (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra), integra a un total de 151 asociacións sectoriais e locais, sendo a entidade máis representativa e única interlocutora ante as diversas entidades públicas, privadas e sociais dos 55.000 comercios que existen actualmente en Galicia. En canto aos órganos de goberno son: Asemblea Xeral, Comité Executivo e Presidencia, asistidos polo Secretario Xeral da organización.

A principios dos anos 90 a actividade da Federación Galega de Comercio experimentou un xiro importante, xa que se presentou á Xunta de Galicia un Plan de Modernización do Comercio sustentado en catro alicerces básicos (axudas á modernización de establecementos, formación, promoción do pequeno comercio e unha lexislación adecuada). O sector precisaba urxentemente unha reconversión para converterse nun comercio moderno e competitivo, capaz de adaptarse aos novos retos e esixencias dos consumidores.

Desde entón desenvolvéronse distintos plans de modernización cuatrienales grazas aos cales se deron importantes pasos en todos os ámbitos de actuación da Federación: normativa, formación, promoción, etc. e déronse a coñecer as vantaxes do pequeno comercio aos consumidores, con mensaxes de proximidade, calidade, modernidade, trato personalizado, bo servizo, variedade e dinamismo.

Neste momento, ademais de dar continuidade ás actividades antes citadas, gran parte do esforzo da Federación Galega de Comercio diríxese, entre outros aspectos, á promoción do sector para afrontar a complicada situación que está a vivir desde que no 2007 empezou a crise económica; así como no terreo normativo, coa finalidade de alcanzar unha maior competitividade do comercio galego; e na súa dinamización, para incentivar a demanda comercial e mellorar a loxística do comercio, así como alcanzar unha imaxe máis competitiva do comercio comerciante polo miúdo galego.

Ademais, a Federación Galega de Comercio desenvolve proxectos puntuais e por ese motivo desenvolveu un proxecto para que comercios asociados implantasen a norma UNE-175001-1 de calidade de servizos para o pequeno comercio.

Desde o punto de vista formativo, a Federación Galega de Comercio desenvolve unha intensa actividade de programación e execución de plans formativos especialmente adaptados ás necesidades que presenta o sector comercial en Galicia. Estes plans están encamiñados á mellora da cualificación dos profesionais en activo, tanto traballadores como autónomos, que desenvolven a súa actividade no ámbito do pequeno comercio.

Outras frontes de traballo son a dinamización dos Centros Comerciais Abertos/Urbanos, o impulso do asociacionismo empresarial, o desenvolvemento do comercio rural e a renovación comercial, entre outras cuestións de interese para o sector.

A representatividade da Federación Galega de Comercio está avalada pola súa participación en todos os organismos onde se debaten as cuestións que afectan o sector. Así, por exemplo, a través das distintas Confederacións de Empresarios da Comunidade Autónoma, participa na negociación de convenios colectivos, nas Xuntas Arbitrais de Consumo, etc. Tamén, a través da Confederación Española de Comercio, na que ocupa unha vicepresidencia, participa no Observatorio da Distribución Comercial, onde se estudan os aspectos relacionados co sector en canto a lexislación, urbanismo comercial, formación, fiscalidade, etc. Así mesmo, é membro do Consello Empresarial de Comercio e da Asemblea de Cepyme e de CEOE. E no ámbito galego, forma parte do Comité Executivo e da Xunta Directiva da Confederación de Empresarios de Galicia.

A Federación Galega de Comercio é a representante legal do sitio web www.comerciogalicia.es, con domicilio social en Rolda da Muralla nº 52, 27002, Lugo. con Código de Identificación Fiscal número G-27170158.