Debido a la actual situación provocada por el coronavirus COVID-19, los pedidos pueden sufrir pequeños retrasos en su tramitación y envío. Discupa las molestias.

Portal da Transparencia

O dereito dos cidadáns á transparencia da actividade pública e de acceso á información, en liberdade ou coas menores limitacións posibles, constitúe unha necesidade determinante no actual contexto social, político e económico de España. A entrada en vigor da Ley 19/2013 observa un triple obxectivo de transparencia, acceso á información pública e bo goberno como medios para alcanzar "a necesaria rexeneración democrática", a "eficiencia e eficacia do estado" e o "crecemento económico". Neste contexto, as asociacións empresariais están suxeitas ao cumplimento da obriga de publicidade activa, que busca anticiparse ás necesidades e esixencias de información da opinión pública.

A Federación Galega de Comercio quere seguir mostrando o seu compromiso total coa transparencia en tódolos aspectos da súa xestión, como ven facendo nos últimos anos coa publicación voluntaria de boa parte da información que a mencionada Ley require a partir de agora.

Fins

Normativa

Estructura Organizativa

Organigramas

Convenios coa Administración Pública

Subvencións Concedidas

Contacto Proveedores