De acordo coa Ley de Ordenación do Comercio Minorista, así como no regulado pola normativa comunitaria (Directiva 97/7/CE), o cliente dispón de 15 días desde a recepción para desistir voluntariamente da súa compra. Realizándose a devolución en dito prazo, deberase devolver a compra con todos os seus productos, coa súa embalaxe orixinal, co seu precinto orixinal sen romper, con tódolos seus accesorios e en perfecto estado. Non se aceptarán devolucións de productos que non veñan coa súa embalaxe orixinal, salvo que estos sexan defectuosos. Será o propio vendedor quen aboará o importe do pedido unha vez comprobe que a mercancía cumpre as condicións anteriores. No caso de devolucións comerciais, o cliente deberá correr cos gastos de transporte. Comerciogalicia.es non se fará responsable en ningún caso entre ambas partes, nin para co vendedor nin para co comprador do producto. Para solicitar esta devolución deberá comunicalo no correo electrónico de cada vendedor. No caso de que no momento da entrega o producto sexa defectuoso, nin Comerciogalicia.es nin o vendedor encargaranse da tramitación da reparación ou o sustituirá por un novo sen ningún coste extra para o cliente en función do tipo de avaría. No caso de que o defecto proveña dunha incidencia no transporte, deberá comunicalo no prazo de 24 horas desde a recepción no correo electrónico de cada vendedor.

Garantías

Adicionalmente ao anterior, tódolos productos teñen dous anos de garantía de acordo á Ley de Garantías na Venta de Bens de Consumo, Ley 23/2003 de 10 de xullo. Esta garantía deberá xestionala directamente con cada vendedor particular a través do seu número de teléfono ou ben na dirección de correo de cada vendedor.

Devoluciones y Ofertas promocionales

Devolucións de productos comprados baixo códigos promocionais se fundamentarán nos termos do prezo promocional. Os dereitos legais non se verán afectados. As imaxes mostradas en Comerciogalicia.es están intencionadamente engadidas polo propio interese do usuario e pode non mostrar unha representación exacta ou precisa do producto.